internacionalizmas

internacionalizmas
internacionalìzmas sm. (2) tautų lygiateisiškumo, draugystės ir bendradarbiavimo siekimas: Stiprindami masių auklėjimą proletarinio internacionalizmo dvasia, mes darėme ir darysime visa, kad augtų ir vystytųsi visų sąjunginių respublikų nacionalinė ekonomika, kad dar labiau suklestėtų jų kultūra – nacionalinė savo forma, socialistinė savo turiniu (sov.) . Tarybų šalyje viešpataujanti ideologija yra tarybinio patriotizmo ir proletarinio internacionalizmo ideologija (sov.) sp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • internacionalizmas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Moralinis principas, teigiantis didelių ir mažų tautų lygybę, solidarumą su visų tautų atstovais, pagalbą tautoms, kovojančioms su religine, nacionaline ir socialine priespauda. Asmuo, kurio nuostatos yra… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • internacionalizmas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Teigiama žmogaus nuostata kitų tautų atžvilgiu. kilmė pranc. internationalisme …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • internacionalizmas — internacionali̇̀zmas dkt. Daũgelis internacionali̇̀zmų yrà vieniñteliai sąvokų reiškėjai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kertinis — kertìnis, ė adj. (2) → kertė 1: Kertìnis akmuo gražus J. Kertinis stulpas labai storas Klvr. Traukinyje labiausiai branginamos kertinės vietos rš. Kertìnis vėjas Lp. Kertinę (kampe statomą) lovą intaisydavo klėty ar namely Ds. Kertinį jonkelį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • menkinti — meñkinti, ina, ino tr. 1. nelaikyti, nepripažinti svarbiu, vertingu: Jis tik menkina kitų nuopelnus rš. Internacionalizmas mene gimsta nemenkinant ir skurdinant tautinį meną (sov.) sp. 2. daryti menką, prastinti: Prastas samdinės mergos apdaras… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”